INNOWACJE

Twarzą innowacji, która stała w centrum zainteresowania projektu PO-PO-JUTRZE była ta twarz najbardziej „ludzka” – innowacji społecznych. Tych nowatorskich i unikalnych rozwiązań, które kreują wartość dla określonych społeczności i osób. Tych tworzonych przez ludzi i dla ludzi. Wyzwanie zaprojektowania i przetestowania swoich innowacji w nauczaniu osób dorosłych na tzw. etapie inkubacji przyjęły aż 32 zespoły. Dobrane na zasadzie uzupełniających się umiejętności i profili zawodowych, badały potrzeby swoich użytkowników oraz testowały pomysły,  które miały rozwiązywać ich problemy. W tym ambitnym zadaniu – poza determinacją i ogromnym zaangażowaniem – pomogły im otrzymane granty oraz wsparcie ekspertów.

Właśnie słuchanie rynku i rozumienie użytkownika można uznać za kluczowe w procesie projektowania innowacji społecznych. Dzięki temu odpowiadają one na realne potrzeby swoich użytkowników oraz łatwiej mogą zostać wdrożone w otaczającej nas rzeczywistości. A więc do dzieła trenerzy, nauczyciele i edukatorzy! Do dzieła poszukiwacze nowych rozwiązań – teraz czas na szerokie wykorzystanie tych doświadczeń w praktyce!

Maciej Nowak
Poznański Park Naukowo-Technologiczny

Maciej Nowak _ foto